Alle informatie op Onzin.Com wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij Onzin Beheer (www.Onzin.Com) een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Voor een vlotte en correcte afhandeling van uw verzoek, dienen wij contact met u te kunnen opnemen. Wij verzoeken u vriendelijk ons de onderstaande contactgegevens te verschaffen.

Bij een klacht, stuur uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres inclusief de klacht en bewijsmateriaal naar klacht@onzin.com zodat wij u klacht kunnen behandelen en contact met u kunnen opnemen.